Türk mitolojisinde Darhan ne demek?

Darhan Han, Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde Metal Tanrısıdır. Dargan Han veya Dargah Han olarak da bilinir. Darhan Hanların metal ocaklarını, metal işliklerini, metal ustalarını koruduklarına inanılır.

Aynı zamanda Ateş Tanrısı olarak da görülür. Kendisine saygısızlık yapıldığında çok kızar ve her tarafı yakar.

Eşinin adı da kendisiyle aynı olup Darhan Hanım olarak bilinir. Darhan Hanım, Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde Metal Tanrıçasıdır.

Tarkan sözcüğü ile aynı kökten gelir. Tarkanlar Türk ve Moğol kültüründe saygın bir mesleğe sahiptirler.

Ayrıca, Tur sözü Tar şekline de dönüşmüştür yâni Türk hanı demek olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx