“2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kasım 2017’de 2017-2023 yılları arasını kapsayan 1. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı devreye almıştı. Söz konusu plan, eylemlerin uygulama adımlarını, temel performans göstergelerini, nasıl uygulanacağını, çıktılarını ve muhtemel etkilerini ortaya koymayı amaçlıyordu. Planda, tanımlanan eylemlerin uygulanmasından ve sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar arasında yakın bir iş birliği kurulmasının gerektiği vurgulanmıştı. Söz konusu koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanması, eylem planının izlenmesi, raporlanması ve geçerliğinin onaylanması süreçlerini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yürütüyor.

1. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı döneminin tamamlanması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni eylem planı için harekete geçti. Bu çerçevede, 2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın tanıtımı ve 2030 yılına kadar olan yol haritası için bakanlık binası E Blok’ta yer alan konferans salonunda bir toplantı düzenlendi. Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2023 stratejisinin de ele alınacağı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’ın yanı sıra çok sayıda kamu ve özel sektör yöneticileri katıldı.

Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada, 2017-2023 dönemini kapsayan ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın hedeflerine ulaştıklarını belirterek, “Üretimden nihai tüketime bütün sektörlerde yürütülen çalışmaların sonucu olarak bugün birincil enerji tüketimimiz yüzde 14 daha az gerçekleşti. Eylem planının uygulama döneminde toplamda 8,5 milyar dolar yatırım yaptık. Yaklaşık 70 milyon ton emisyon azaltımı sağladık. Bütün bunlar için de 45 bin yeni yeşil istihdam oluşturduk” diye konuştu.

Türkiye’nin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlattıklarını aktaran Bayraktar, “Bu doğrultuda elde ettiğimiz kazanımları, Türkiye Yüzyılı’nda daha ileriye taşımak amacıyla Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı uygulamaya başlıyoruz” dedi.

Bakan Bayraktar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız. Ortaya koyduğumuz bu hedeflere ulaşmak için kamu ve özel sektör birlikte 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkanı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız.”

Bayraktar, 61 eylem altında yer alan 265 faaliyet kapsamındaki hedeflere ulaşmak için enerji verimliliğini karar alma süreçlerinin tamamında dikkate alınan bir politika bileşeni haline getireceklerini kaydederek, 2030 yılına kadar kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamak için toplam 700 milyon dolar yatırım yapacaklarını söyledi.

Bayraktar, mevcut konutların, yeni binaların ve kentsel dönüşüme giren bölgelerin daha verimli olması için 2030 yılına kadar toplamda 3 milyar doları aşan enerji verimliliği yatırımını gerçekleştireceklerini belirterek, sanayide geri ödeme süresi ortalama 2 yıl olan ve maliyeti toplamda 5 milyar lirayı aşan enerji verimliliği yatırımını ekonomiye kazandıracaklarını dile getirdi.

Bakan Bayraktar, 2030 yılına kadar 1 milyonu aşacak elektrikli aracın yollarda olması için gerekli enerji ve şarj altyapısını vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktararak, sulamada, tarımsal üretim ve depolarda, seralarda ısı kayıplarının önlenmesini, atık ısı geri kazanımını, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamalarını ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Bakan Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti: “Enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerindeki yükünün hafiflemesi, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi için enerji verimliliği milletimizin tüm kesimlerince benimsenmelidir. Türkiye Yüzyılı’nda ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için tüm vatandaşlarımıza enerjiyi verimli kullanma çağrısı yapıyorum. Bu vesileyle bütün uluslararası finans kuruluşlarını birlikte çalışmaya, daha yeşil bir gelecek inşa etmek için Eylem Planımız çerçevesindeki hedeflerimize destek vermeye davet ediyorum.”

Tanıtım toplantısının ardından bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi ve Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışmaları’nda dereceye giren şirketlerin yöneticilerine ve üniversitelerin rektörlerine ödülleri takdim edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx