Türkiye’de yüksek gelirli yüzde 20’lik grubun payı yüzde 47,5 oldu

Türkiye’nin gelir dağılımı oranına yönelik yapılan çalışma sonucunda verilerde değişiklik olduğu görüldü. Ülkede en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,2 puan arttığı belirlendi. Bu artışla birlikte gelirden alınan pay, yüzde 20’lik kısımda, yüzde 47,5’e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre yapılan çalışmada, gelir dağılımında en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı payın 0,3 puan azalarak yüzde 5,9’a gerilediği ortaya çıktı. Türkiye de yüksek gelirli yüzde 20 lik grubun payı yüzde 47,5 oldu #1 Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen “eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine” göre, toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı 7,4’den 8’e yükseldi. Türkiye de yüksek gelirli yüzde 20 lik grubun payı yüzde 47,5 oldu #2 Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı, 2020’de bir önceki yıla göre 0,015 puan artışla 0,410 olarak tahmin edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir