Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) iki ülkeye de “son derece katkı sağlayacak son derece önemli bir gelişme” olduğunu vurgulayan Turudi, “Breixt hemen hemen bütün bölgede bir tedirginliğe neden oluyordu. Türkiye’nin de AB’nin Gümrük Birliği anlaşmasında yer alması ve Birleşik Krallık’ın Birlik’ten ayrılma isteği nasıl bir durum sonuç yaratacağı konusunda kaygılar