Çağımızın hastalıkları arasında gösterilen Obsesif Kompulsif Bozukluk kısaca OKB olarak da adlandırılıyor. OKB, ilk olarak başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamamak, sürekli el yıkamak, kirlenme korkusu gibi belirtiler gösteriyor. Bu hastalık genellikle yavaş yavaş ilerleyip yaşla birlikte daha da kötüleşiyor. OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR? Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile