Kavala, “tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiği” iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Kavala’nın bireysel başvurusunu 15 Aralık’ta görüşecek. – Osman Kavala’yla ilgili yargısal süreç Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”,