Gerek açlıkla mücadele eden gerekse afetlerin meydana geldiği ülkelerin yardımına koşan Türkiye, bu konuda hazırlanan uluslararası raporlarda adından “en çok yardım yapan ülke” olarak bahsettirmeye devam ediyor. İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü’nün 2018 ve 2019’daki Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre Türkiye, insani yardıma yönelik en çok harcama yapan ülke konumunda. AFAD, Türkiye’nin yaptığı yardım faaliyetlerinin