TTB Merkez Konseyi ile Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Medeni Kanun’u tanımayan, cinsiyetçi tutum alan Ali Edizer’in hekimlik uygulamalarının en temel etik ilkesi olan eşitlik ilkesini ihlal ettiğini, cinsiyet eşitliğini reddettiğini hatırlatarak, tepki gösterdi. TTB’nin tepkisinde, “Bu şekilde tutum alanların var olan görevlerinin iptali yetmez, başka bir kamusal alanda görevlendirilmeleri