Hekimlerden mobbing ve işten çıkarma protestosu

Hekimlerden mobbing ve işten çıkarma protestosu

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu’nun da içinde yer aldığı İstanbul Aile Hekimleri Platformu aile hekimlerinin işsiz bırakılmasına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

31 Aralık 2021, Cuma günü 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasına platformu oluşturan kurumların yönetici ve aile hekimleri katılırken İTO’yu temsilen Başkan Dr. Pınar Saip, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Recep Koç, Dr. Osman Öztürk ile İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanları Dr. Bilge Atlas Kaplan ile Dr. Saffet Ercan yer aldı.

“Aile Hekimliğinde Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin” pankartının açıldığı basın açıklamasında, “Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin!”, “Tek Bir Meslektaşımızın Dahi İşsiz Bırakılmasına İzin Vermeyeceğiz!”, “Aile Hekimliğinde Sözleşmeli Çalışmaya Son!” dövizleri taşındı, “Emek Bizim, Söz Bizim” sloganları atıldı.

‘SÖZLEŞME YENİLEME KOMİSYONU’NA TEPKİ GÖSTERDİLER

Etkinlikte ortak açıklamayı İSTAHED Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sercan Ahmet Uluç okudu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“4 kez iş bıraktığımız, mitinglerimizde basın açıklamalarımızda acilen geri çekilmesi gerektiğini haykırdığımız Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği marifetlerini göstermeye resmen başlamıştır.

Bu yönetmeliğin bir maddesi gereği şu an önünde toplandığımız İl Sağlık Müdürlüğünde geçtiğimiz günlerde başında hakim olmayan sözde bir “mahkeme” kuruldu. Bu ‘mahkeme’deki kişiler, önlerine gelen listedeki aile hekimliği çalışanlarının sözleşmelerini yenilesek mi? yenilemesek mi? diye birbirlerine sordular, yetmedi sözleşme feshi masada olan arkadaşlarımızı telefonla arayıp aldıkları ceza puanları konusunda tüm hukuki usüllere aykırı olarak uyardılar ve telefonu hoparlöre alıp tüm komisyona ifade verdirdiler. Yapılan bu aramalar gururumuzu kırmış ve meslek onurumuzu ayaklar altına almıştır.
Adı “sözleşme yenileme değerlendirme komisyonu” olan bu ‘mahkeme’ de kararların tamamı subjektif olup herhangi bir objektif kriter belirlenmemiştir.

Her ilde ayrı komisyon kurulmakta olup her ildeki komisyon kendi kriterlerini keyfi olarak belirlemektedir. Bu durum da yine bu komisyonun ne kadar eşitlikten uzak ve hukuksuz olduğunun açık bir göstergesidir.”

Açıklamada Aile Hekimlerine yönelik ceza yönetmeliğinin derhal iptal edilmesi çağrısı yinelendi.

“HUKUKSUZ, KEYFİ, MOBBINGE DAYALI…”

Etkinlikte bir konuşma yapan İTO Başkanı Dr. Pınar Saip ise şunları dile getirdi:

“Ne yazık ki yılın son gününde iktidar aldığı kararlarla bizi yine yollara düşürdü. Güvenli koşullarda çalışamadığımız, özlük haklarımız sürekli erozyona uğradığı, aile hekimliği sisteminde birçok sorun halen devam ettiği, ücretlerimiz eridiği için TTB’nin çağrısıyla yollara düştük. Aile hekimlerini sindirmeye, susturmaya yönelik Ceza Yönetmeliği’nin geri çekilmesi çağrısıyla defalarca basın açıklamaları, eylemler gerçekleştirdik. Ancak ne yazık ki hukuksuz, keyfi, mobbinge dayalı şekilde illerde kurulan komisyonlar eliyle meslektaşlarımızın sözleşmeleri iptal ediliyor. Pandemi sürecinde fedakarca çalıştığımız, onlarca arkadaşımızı kaybettiğimiz bu süreçte dahi iktidar hekimleri cezalandırma gayretinde. Bizler bu davranışlar karşısında hakkımızı helal etmiyoruz. Yılın son gününde arkadaşlarımızı işsiz bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. İstanbul Tabip Odası olarak hiçbir arkadaşımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz, arkadaşlarımızın yanındayız. Birleşe birleşe kazanacağız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.